Türk İslam devletleri sanat eserlerinde, I. geometrik şekiller,

Türk İslam devletleri sanat eserlerinde,

I. geometrik şekiller,
II. insan figürleri,
III. bitki motifleri,

unsurlarından hangileri süsleme amaıyla kullanılmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I,II ve III

Çözüm: Türk islam devletlerinde İslamiyet'in etkisi ile sanat eserlerinde kullanılan unsurlarda değişim yaşanmıştır. İslamiyet'in etkisi ile resim ve heykel gelişmediği gibi süsleme sanatında da insan fügürlerine yer verilmemiştir. Sanat eserlerinde geometrik şekiller ve bitki motifleri kulanılmıştır.

Orta Asya Türk devletlerinde dini ve ulusal günler ile kazanılan zaferlerden sonra tüm halkın katıldığı şölenler düzenlenirdi.

Orta Asya Türk devletlerinde dini ve ulusal günler ile kazanılan zaferlerden sonra tüm halkın katıldığı şölenler düzenlenirdi.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin güçlenmesinde etkili olmuştur?

A) Göçebe Yaşamın
B) Federatif yapının
C) Gök Tanrı inancının
D) Sosyal dayanışmanın
E) Sınıf mücadelelerinin

Çözüm: Bir toplumda dini ve ulusal günlerde düzenlenen şölenler halk arasında birlik ve beraberliği artırmaktadır. Orta Asya Türk devletlerinde de "toy" adı verilem şölenlerin düzenlenmesi "sosyal dayanışmanın" güçlenmesinde etkili olmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer?

Sermaye Piyasası Kurulu üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer?

A) TBMM
B) Bakanlar Kurulu
C) Maliye Bakanı
D) Cumhurbaşkanı
E) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

Çözüm: Sermaye Piyasası Kurulu; sermaye piyasalarının işleyiş kurallarını belirlemek, piyasadan fon kullanan şirketlerin bundan en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak, yatırım yapan tasarruf sahiplerinin haklarını korumak, piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla kurulan düzenleyici ve denetleyici kurumlardan biridir. Kurul karar organı, Bakanlar Kurulu kararı ile atanan 7 üyeden oluşur.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Gelişmekte olan Sekiz Ülke arasında yer almaz?

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Gelişmekte olan Sekiz Ülke arasında yer almaz?

A) Malezya
B) Bangladeş
C) Tayvan
D) Türkiye
E) Endonezya

Çözüm: Gelişmekte olan Sekiz Ülke (D8 ülkeleri)

 • Bangladeş,
 • Endonezya,
 • İran,
 • Malezya,
 • Mısır,
 • Nijerya,
 • Pakistan
 • Türkiye'dir

Yerinden yönetim ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

I. Kırtasiyeciliği azaltır.
II. Yöresel ihtiyaçlara uygundur.
III. Mali denetimi kolaylaştırır.
IV. Demokratik esaslara uygundur.

Yerinden yönetim ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yanlız IV
C) I ve IV
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV

Çözüm: Yerinden yönetim

 • Kırtasiyeciliği azaltır,
 • Hizmetlerin yöresel ihtiyaçlara uygun yürütülmesine yardımcı olur,
 • Demokratik esaslara uygundur,
 • Ülke bütünlüğünü ve birliği sarsabilir,
 • Partizanca uygulamalara neden olabilir,
 • Hizmetler tekdüze biçimde yürütülemez,
 • Mali denetim yapılması zordur,

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hakim üyeler AYİM'in göstereceği üçer aday arasından Cumhurbaşkanı tarafında seçilir.
B) Subay üyeler genel kurmay başkanının önereceği üçer aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.
C) AYİM'in başkanı kıdem esasına göre atanır.
D) AYİM 1961 Anayasası'nda 1971-1973 değişikliği ile kurulmuştur.
E) AYİM 2004'te DGM'nin yerine kurulmuştur.

Çözüm: Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri 1961 Anayasası'nda 1971-1973 değişiklikleri ile kurularak yargı denetimine sınırlama getirilmiştir. DGM'ler 2004'te kaldırılmış ve görevleri ağır ceza mahkemelerine bırakılmıştır.

Geçici Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Geçici Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Cumhurbaşkanı meclis seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi halinde tüm Bakanlar Kurulu görevinden çekilir.
B) Geçici Bakanlar Kurulu seçimlerin yenilenmesi kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasında itibaren 15 gün içerisinde kurulur.
C) Geçici bakanlar kurulu için güven oylamasına gidilmez.
D) Cumhurbaşkanı, seçimleri yenileme kararı alırsa kurulacak yeni Bakanlar Kurulu için bir başbakan atar.
E) Geçici Bakanlar Kurulu seçim sürecince ve yeni meclis toplanıncaya kadar görev yapar.


Çözüm: Geçici Bakanlar Kurulu seçimlerin yenilenmesi kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasında itibaren 15 gün içerisinde değil 5 gün içerisinde kurulur.