Dağıtımı Etkileyen Beşeri Faktörler?

Üretim, dağıtım ve tüketim üzerinde ekili olan faktörlerden biri de beşerî faktörlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi dağıtımı etkileyen beşeri faktörlerdendir?

A) Sermaya Birikimi
B) Tarımsal Faaliyetler
C) Temel İhtiyaçlar
D) Ulaşım
E) Moda

Güzel Atlar Ülkesi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "Güzel Atlar Ülkesi" olarak da isimlendirilen turizm açısından büyük öneme sahip yer aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hattuşaş
B) Milet
C) Efes
D) Zeugma Antik Kenti
E) Kapadokya

Avluda Oturanlar

1913 yılında yapılan Avluda Oturanlar isimli tablo aşağıdaki ressamlardan hangisine aittir?

A) Nami Ziya
B) İbrahim Çallı
C) Şevket Dağ
D) Sami Yetik
E) Şeker ahmet Paşa

Büyük Selçuklular Döneminin eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Büyük Selçuklular Döneminin eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıbyan Mektebi
B) İptidaiye
C) Medrese
D) Darulkurra
E) Rüştiye

Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere
B) Fransa
C) İtalya
D) İspanya
E) ABD

2015 Asya Kupası aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmıştır?

2015 Asya Kupası aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmıştır?

A) Japonya
B) Güney Kore
C) Malezya
D) Avustralya
E) Kuveyt

Çözüm: Asya Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen 2015 Asya Kupasına (9 Ocak - 31 Ocak 2015) Avustralya ev sahipliği yapmıştır.

Yararlı Cemiyetler

Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin işgalci devletleri teslim olmasından dolayı işgalci devletlere karşı mücadele veren cemiyetler kurulmuştur. Bu cemiyetler genel olarak Anadoludan da destek aldığı için Mudafaai Hukuk Cemiyetleri olarak adlandırılmaktadır. Cemiyetler bölgesel olarak faaaliyet göstererek ileride oluşacak milli micedeleye zemin oluşturmuştur.