Lozan Antlaşması'na bağlı "Ticaret Sözleşmesi'ne göre Türkiye, 1929 yılına kadar gümrük tarifelerini değiştirmekten yoksundu.

Buna göre Türkiye Cumhuriyeti'nde 1929'a kadar

I. sanayi,
II, eğitim,
III. ticaret,

alanlarından hangilerinde olumsuzluk yaşanmaya devam ettiği söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Çözüm: Gümrük tarifesi ticaret ile ilgili bir uygulamadır. Bu nedenle Lozan Antlaşması'nda Türkiye'nin gümrük tarifelerini değiştirme hakkından yoksun bırakılması ticaret alanında olumsuzlukların yaşanmasında etkili olmuştur.

Batum, Gümrü, Kars

I. Batum
II. Gümrü
III. Kars

Yukarıdaki antlaşmalardan hangileri I. TBMM'nin onayı ile yürürlüğe girmiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

Çözüm: I. TBMM 23 Nisan 1920'den 11 Ağustos 1923'e kadar görev yapmıştır. Soruda verilen 3 antlaşma da I. TBMM Döneminde imzalanan ve I. TBMM tarafından imzalanan antlaşmalardır. Gürcistan ile Batum Antlaşması, Ermenistan ile Gümrü Antlaşması, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan ile Kars Antlaşması imzalanmıştır.

Sömürgeci devletlerin ekonomik çıkarlarına göre şekillenen Ermeni Meselesi'nin yaşandığı Doğu Cephesi'ndeki sınırlar, aşağıdaki muharebelerden hangisinin sonucunda kesin şeklini almıştır?

Sömürgeci devletlerin ekonomik çıkarlarına göre şekillenen Ermeni Meselesi'nin yaşandığı Doğu Cephesi'ndeki sınırlar, aşağıdaki muharebelerden hangisinin sonucunda kesin şeklini almıştır?

A) I. İnönü
B) Büyük Taarruz
C) Sakarya
D) II. İnönü
E) Aslıhanlar


Çözüm: Milli mücadele yıllarında doğu sınırları ile ilgili Gümrü, Batum, Moskova, ve Kars antlaşmaları yapılmıştır. Doğu sınırlarının kesin halini alması Sakarya Muharebesi'nin ardından Gürcüstan, Ermenistan ve Azerbaycan ile imzalanan Kars Antlaşması ile gerçekleşmiştir.

I. TBMM'de yer alan aşağıdaki gruplardan hangisi 1923'te kurulan Halk Fırkası'na dönüştürülmüştür?

I. TBMM'de yer alan aşağıdaki gruplardan hangisi 1923'te kurulan Halk Fırkası'na dönüştürülmüştür?

A) Halk
B) Islahat
C) Müdafaaa-i Hukuk
D) Tesanüd
E) İstiklal

Çözüm: I.TBMM'de yer alan 5 grup içerisinde Müdafaa-i Hukuk Grubu Mustafa Kemal tarafından Halk Fırkası'na dönüştürülmüştür. Cumhuriyetin ilanından sonra da Cumhuriyet Halk Fırkası adını almıştır. Cumhuriyet Halk Fırkası yeni Türkiye'nin ilk partisidir.

Hangisi asker kaçaklarını ve devlete başkaldıranları cezalandırmak amacı ile TBMM üyeleri arasından ...

Aşağıdakilerden hangisi asker kaçaklarını ve devlete başkaldıranları cezalandırmak amacı ile TBMM üyeleri arasından ve TBMM'de ayrı ayrı çoğunlukla seçilmiş kişilerden oluşturulmuştur?

A) Geçici İcra Heyeti
B) Temsil Kurulu
C) Adliye Mahkemeleri
D) İstiklal Mahkemeleri
E) Meclis-i Mebusan

Çözüm: Asker kaçaklarını ve devlete başkaldıranları cezalandırmak amacı ile TBMM üyeleri arasından seçilerek oluşturulan kurum İstiklal Mahkemeleridir. İstiklal Mahkemeleri ilk olarak TBMM'ye karşı çıkarılan isyanları önlemeye yönelik olarak çalışmıştır. Üyelerinin TBMM arasından seçilmesi yargı gücünün de TBMM'ye ait olduğunun göstergesidir.

Hangilerinin gerçekleştirlmesi ile ilgili kararlar Sivas Sivas Kongresi'nde alınmıştır?

I. Batı Cephesi'nin ikiye ayrılması
II. İstanbul ve Boğazların her türlü tehlikeden uzak tutulması
III. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulması

Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleştirlmesi ile ilgili kararlar Sivas Sivas Kongresi'nde alınmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

Çözüm: Sivas Kongresi'nde,

  • Bütün milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.
Ancak Batı Cephesi'nin ikiye ayrılması Gediz Muharebeleri'nin ardında gerçekleşirken, İstanbul ve Boğazların her türlü tehlikeden uzak tutulması Misak-ı Milli kararları arasında yer almaktadır.

Hangileri Erzurum ve Sivas Kongrelerinin ortak özellikleri arasında yer alır?

I. İhtilalci karakter taşıması
II. Mustafa Kemal'in başkanlık etmesi
III Yurdun heryerinden seçilen delegelerin katılımı ile toplanmaları

Yukarıdakilerden hangileri Erzurum ve Sivas Kongreleri'nin ortak özellikleri arasında yer alır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

Çözüm: Erzurum ve Sivas Kongreleri ile ilgili maddeler değerlendirildiğinde

  • Her iki kongre de ulusal egemenliğe yer verildiği görülmektedir. Bu durum kongrelerin ihtilalci karakter taşıdığını gösterir.
  • Her iki kongreye de Mustafa Kemal başkanlık etmiştir.
Ancak Erzurum Kongresi bölgesel olarak toplanırken Sivas Kongresi'nin toplanma şekli ulusal özellik gösterir. Bu nedenle III. madde kongrelerin ortak noktalarından değildir.