Hangisi asker kaçaklarını ve devlete başkaldıranları cezalandırmak amacı ile TBMM üyeleri arasından ...

Aşağıdakilerden hangisi asker kaçaklarını ve devlete başkaldıranları cezalandırmak amacı ile TBMM üyeleri arasından ve TBMM'de ayrı ayrı çoğunlukla seçilmiş kişilerden oluşturulmuştur?

A) Geçici İcra Heyeti
B) Temsil Kurulu
C) Adliye Mahkemeleri
D) İstiklal Mahkemeleri
E) Meclis-i Mebusan

Çözüm: Asker kaçaklarını ve devlete başkaldıranları cezalandırmak amacı ile TBMM üyeleri arasından seçilerek oluşturulan kurum İstiklal Mahkemeleridir. İstiklal Mahkemeleri ilk olarak TBMM'ye karşı çıkarılan isyanları önlemeye yönelik olarak çalışmıştır. Üyelerinin TBMM arasından seçilmesi yargı gücünün de TBMM'ye ait olduğunun göstergesidir.

Hangilerinin gerçekleştirlmesi ile ilgili kararlar Sivas Sivas Kongresi'nde alınmıştır?

I. Batı Cephesi'nin ikiye ayrılması
II. İstanbul ve Boğazların her türlü tehlikeden uzak tutulması
III. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulması

Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleştirlmesi ile ilgili kararlar Sivas Sivas Kongresi'nde alınmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

Çözüm: Sivas Kongresi'nde,

  • Bütün milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.
Ancak Batı Cephesi'nin ikiye ayrılması Gediz Muharebeleri'nin ardında gerçekleşirken, İstanbul ve Boğazların her türlü tehlikeden uzak tutulması Misak-ı Milli kararları arasında yer almaktadır.

Hangileri Erzurum ve Sivas Kongrelerinin ortak özellikleri arasında yer alır?

I. İhtilalci karakter taşıması
II. Mustafa Kemal'in başkanlık etmesi
III Yurdun heryerinden seçilen delegelerin katılımı ile toplanmaları

Yukarıdakilerden hangileri Erzurum ve Sivas Kongreleri'nin ortak özellikleri arasında yer alır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

Çözüm: Erzurum ve Sivas Kongreleri ile ilgili maddeler değerlendirildiğinde

  • Her iki kongre de ulusal egemenliğe yer verildiği görülmektedir. Bu durum kongrelerin ihtilalci karakter taşıdığını gösterir.
  • Her iki kongreye de Mustafa Kemal başkanlık etmiştir.
Ancak Erzurum Kongresi bölgesel olarak toplanırken Sivas Kongresi'nin toplanma şekli ulusal özellik gösterir. Bu nedenle III. madde kongrelerin ortak noktalarından değildir. 

I. Dünya Savaşı sırasında gizli antlaşmalarla Boğazlar Rusya'ya verilmişken savaş sonunda

I. Dünya Savaşı sırasında gizli antlaşmalarla Boğazlar Rusya'ya verilmişken savaş sonunda Mondros Ateşkes Antlaşması'nda Rusya ile ilgili herhangi bir hükmün yer almaması,

I. Osmanlı Devleti'nin bazı cephelerde başarısız olması,
II. Rusya'nın savaştan erken çekilmesi,
III. Muş ve Bitlis'in Ruslar'dan geri alınması

gelişmelerinden hangileri ile açıklanabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Çözüm: I. Dünya Savaşı sırasında gizli antlaşmalarla Boğazlar Rusya'ya verilmesine rağmen savaş sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ya da diğer antlaşmalarda Rusya ile ilgili bir kararın yer almamasının nedeni:

- Rusya'da yaşanan Bolşevik Devrimi'nden sonra yeni kurulan Sovyet Rusya'nın savaştan çekilmesidir.

Osmanlı Devleti'nin bazı cephelerde başarısız olması ve Muş ve Bitlis'in Rusya'dan geri alınmasının gizli antlaşmalarda Rusya ile ilgili bir hükmün olmaması ile ilgisi yoktur.

Alman İmparatorunun 30 Temmuz 1914'te yaptığı Türkiye ve Hindistan'daki konsoloslarımız, adamlarımız, bütün islam alemini bu diktacı.......

Alman İmparatorunun 30 Temmuz 1914'te yaptığı; "Türkiye ve Hindistan'daki konsoloslarımız, adamlarımız, bütün islam alemini bu diktacı, menfur, yalancı, vicdansız İngiltere'ye karşı vahşi bir ayaklanmaya kışkırtmalı." şeklindeki konuşması; Almanların Osmanlıdan,

I. ekonomik güç,
II. dini nüfuz,
III. deniz kuvveti

hususlarından hangileri ile ilgili beklentilerinin olduğunu ortaya koymaktadır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Çözüm: Alman İmparatorunun 30 Temmuz 1914'te yaptığı açıklamada İslam aleminin kışkırtılması dile getirildiğinden Almanların Osmanlı hükümdarlarının dini nüfuzundan yararlanmaya çalıştığı söylebnebilir. Amaç halifenin gücünü kullanarak İslam alemini İngiltere, Fransa gibi devletlere karşı kışkırtmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti 62. Hükümet Başbakanı kimdir?

Türkiye Cumhuriyeti 62. Hükümet Başbakanı kimdir?

A) Mehmet Şimşek
B) Ahmet Davutoğlu
C) Hüseyin Çelik
D) Abdullah Gül
E) Recep Tayyip Erdoğan

Çözüm: Türkiye Cumhuriyeti 62. Hükümet  Başbakanı Ahmet Davutoğlu'dur.

Türkiye Cumhuriyeti 61. Hükümet başbakanı kimdir?

Türkiye Cumhuriyeti 61. Hükümet başbakanı kimdir?

A) Bülent Arınç
B) Ahmet Davutoğlu
C) Efkan Ala
D) Abdullah Gül
E) Recep Tayyip Erdoğan

Çözüm: Türkiye Cumhuriyeti 61. Hükümet  başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.